1. แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
 
2. แจ้งเบาะแสคนร้าย
 
3. แจ้งความเดือดร้อนและความต้องการ 
4. ติดต่อผู้บังคับบัญชา
 
5. โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
 
Develop By Computer Science , Siam University